Skip to main content

Sporters hebben recht op een positief en pedagogisch sportklimaat. Als sportorganisatie ben je verantwoordelijk hiervoor zorg te dragen. Maar wat houdt dit precies in? Wat moet je doen en van welke hulp kun je gebruik van maken? Misschien heb je alles op orde of ligt hier voor jullie nog een opgave. De gemeente Eindhoven vind het belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk en veilig is. Daarom willen zij een positieve impuls geven door sportaanbieders extra te ondersteunen op de thema’s VOG, Vertrouwenscontactpersoon, trainersbegeleiding, omgaan met diversiteit en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De vier basiseisen

NOC*NSF, de sportbonden, de VSG en gemeenten hebben samen de 4 basiseisen voor sociale veiligheid in de sportsector ontwikkeld: de 4 V’s. Deze zijn vertaald naar een Eindhovens actieplan.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de vier basiseisen voor alle gemeenten in Nederland. In Eindhoven wordt een overbruggingsperiode aangehouden tot 1 augustus 2026. Vanaf dan moeten alle Eindhovense sportclubs voldoen aan de 4 V’s in de vorm van een sociaal preventiebeleid. Ook worden deze basiseisen opgenomen in de subsidie-, huur- en dienstverleningsvoorwaarden van gemeente Eindhoven.

Wil je meer weten over het actieplan? Lees dan hier verder.